adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


17.04.2019

Blížia sa letné prázdniny a s nimi je spojený čas dovoleniek, výletov a táborov. Aj my v kňazskom seminári pokračujeme ďalším ročníkom úspešného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“. Tohto roku sa uskutoční v termíne od 15. – 19. júla 2019. Pozvaní sú všetci miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy, ktorí nasledujúci školský rok budú na druhom stupni ZŠ, teda v júni 2019 ukončia 4. / 5. / 6. / 7. / 8. ročník.

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejs...

...(celý článok)


05.03.2019
slávnosť

V sobotu 23. februára 2019 sa konala v seminárnom kostole slávnosť udelenia ministérií lektorátu a akolytátu. Štyria bohoslovci tretieho ročníka boli ustanovení do služby lektora a dvaja bohoslovci štvrtého ročníka boli ustanovení do služby akolytu. Tieto ministéria (služby) im udelil biskup Mons. Marek Forgáč. Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v liturgickom zhromaždení čítať Božie slovo. Preto nech číta vo svätej omši a pri iných posvätných obradoch lekcie (ale nie evanjelium). Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kň ...(celý článok)


16.01.2019
novinky

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali nám správne odpovede.

...(celý článok)


Piataci na víkendovke
Dominik Adamčík
16.11.2018
víkendovka

Aj my piataci, hoci trochu neskôr, sme vyrazili posledný októbrový víkend na oddychový pobyt do Rožňavskej diecézy, presnejšie do farnosti Brezno. Náš výlet sme začali piatkovou svätou omšou slávenou pri príležitosti výročia konsekrácie kostola. Po nej nasledoval pochod s ružencom v ruke, ktorý organizuje Slovenský dohovor za rodinu proti gender ideológii, ktorá sa k nám snaží dostať cez Istanbulský dohovor. Ohriať sme sa išli do novootvorenej klubovne/kaviarne tu SOM vo farskej budove. Večer sme zakončili prezentáciou nášho seminára medzi mlad ...(celý článok)


16.11.2018
víkendovka

Bohoslovec má bohatý program, a preto sa veľmi teší na nejaký voľný deň, keď si môže oddýchnuť. Viem, nič nové pre dnešnú dobu, zaujímavý však môže byť spôsob, ako si bohoslovci nájdu čas na oddych. Jednou z príležitostí je aj víkendový pobyt mimo seminára. Raz za semester ideme ako ročník do niektorej farnosti a tam strávime víkend spojený s oddychom, malou prezentáciou seminára, prípadne pomocou v danej farnosti. Z dôvodu malého počtu seminaristov v ročníkoch, štvrtáci a tretiaci strávili víkendovku spolu, vo farnosti Dlhé nad Cirochou.

...(celý článok)


15.11.2018

V stredu 7. novembra 2018 sa v Košiciach uskutočnila deviata modlitbová dušičková vigília s názvom Zapáľme svetlo obetiam potratov. Táto modlitbová reťaz začala o 8.00 pri Starej nemocnici a trvala až do 16.00. Počas tejto reťaze sa pred nemocnicou vystriedalo približne 200 dobrovoľníkov z mnohých spoločenstiev, škôl, ba pripájali sa aj jednotlivci cielene idúci, ale aj tí náhodne idúci okolo.

O 18.00 nasledovala svätá omša v kostole Kráľovnej pokoja vo Farnosti Košice – Juh, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. V príhovore sa ...(celý článok)


Prváci v Rožňave
Jaroslav Grocký
05.11.2018
víkendovka

Druhý októbrový víkend bol pre nás prvákov špeciálny. V dňoch od 12. do 14. októbra 2018 sme sa totiž vybrali na našu prvú spoločnú víkendovku. Miestom nášho pobytu sa na necelé tri dni stalo centrum rožňavskej diecézy – mesto Rožňava. V piatok popoludní sme sa teda deviati prváci spoločne s o. prefektom Jozefom Kohutom vybrali do Rožňavy, kde sme sa ubytovali v centre pre mládež priamo v historickom centre Rožňavy. Prvý večer patril návšteve farnosti v Čoltove, kde nás privítal miestny pán farár, o. Patrik Balázs. Spoločne s farníkmi sme sa po ...(celý článok)


16.10.2018
slávnosť

Siedmy október patrí v liturgickom kalendári Panne Márii ružencovej a práve vždy okolo tohto dátumu putujú naši veriaci spolu s duchovnými pastiermi aj bohoslovcami do našej diecéznej svätyne v Obišovciach uctiť si ružencovú Kráľovnú.

Naši seminaristi putujú tradične na toto milostivé miesto využívajúc rozličné spôsoby prepravy: Od automobilovej po klasické putovanie po vlastných nohách. I tento rok sa sedem našich chlapcov rozhodlo putovať z Košíc do Obišoviec po vlastných nohách, aby v srdciach priniesli na milostivé miesto modlitby za se ...(celý článok)


Te Deum 2018
Šimon Škvarko
14.06.2018
slávnosť

Vo štvrtok 14.6 2018 sme slávili svätú omšu Te Deum ako poďakovanie za uplynulý akademický rok. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, a zároveň profesor na Teologickej fakulte v Košiciach. ...(celý článok)


14.06.2018
slávnosť

Ako každý rok aj tohto roku sme oslavovali s patrónom nášho kostola Antonom Paduánskym. Odpustová slávnosť pripadla na stredu 13.6. 2018. Svätú omšu celebroval náš emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč . ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič