adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


13.06.2018
slávnosť

Srdečne Vás pozývame na kňazskú a diakonskú vysviacku do Dómu sv. Alžbety v Košiciach. ...(celý článok)


04.05.2018
novinky

Z mnohých, ktorí sa zapojili do súťaže, sme vyžrebovali štyroch, ktorí od nás získali vecné ceny. Výhercom blahoželáme! ...(celý článok)


02.05.2018
športová udalosť

Pohár Konferencie biskupov Slovenska v celoslovenskom futsalovom turnaji medzi seminármi vyhrali bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Turnaj tentokrát zorganiozval košický seminár, uskutočnil sa v sobotu 28. apríla 2018 v telocvični v Rozhanovciach. ...(celý článok)


30.04.2018
slávnosť

V Nedeľu Dobrého Pastiera sa ako každý rok otvorili dvere aj v košickom seminári sv. Karola Boromejského. Začali sme o 11.00 hod. svätou omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober s nádherným doprovodom seminárnej Scholy Cantorum Cassoviensis v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. ...(celý článok)


09.04.2018
aktivity bohoslovcov

Ako po minulé roky aj tento rok kňazský seminár organizuje ďalší ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa uskutoční v termíne 16.7. – 20.7.2018 , na ktorý sú srdečne pozvaní miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy vo veku 10 – 14 rokov . ...(celý článok)


03.04.2018
aktivity bohoslovcov

Každý rok je zvykom, že sa na nedeľu Dobrého Pastiera otvoria dvere seminára pre všetkých ľudí, ktorí tu bežne prísť nemôžu. Ani tento rok nebude žiadnou výnimkou a 22. apríla 2018 sa brány Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach otvoria pre každého, kto príde. Začíname o 11.00 sv. omšou. ...(celý článok)


15.03.2018
víkendovka

Raz za semester má každý ročník možnosť ísť na víkendový pobyt mimo seminára. Aj my, druháci a tretiaci, sme túto možnosť využil a spoločne s rektorom Štefanom Novotným sme sadli do auta a vybrali sa smerom do obce Lúčka vo farnosti Lipany. ...(celý článok)


15.03.2018
víkendovka

Cez víkend od 9. do 11. 3. 2018 sme sa vybrali ako ročník na výlet. Cieľom bola lukratívna destinácia - farnosť Ražňany. Už prvý dojem, ktorý na nás táto obec spravila, bol predzvesťou, že tu prežijeme zaujímavých pár dní. ...(celý článok)


27.02.2018
slávnosť

V sobotu 24.2.2018 sme my štvrtáci prijali ministérium akolytátu a bratia tretiaci ministérium lektorátu. Mnohí ľudia nevedia ani čo to ten „lektorát“ či „akolytát“ je. V skratke povedané ide o službu v spoločenstve a pre spoločenstvo. Služba lektora, ako toho kto Božie slovo číta na bohoslužbách, alebo aj v súkromí, ale hlavne Božím slovom sa živí a šíri ho ďalej. A služba akolytu, ako toho, ktorý pomáha pri Pánovom oltári diakonom a kňazom pri liturgických úkonoch. ...(celý článok)


21.02.2018
duchovná obnova

Tretí februárový víkend, čiže od 16. do 18. februára sme v seminári mali pravidelnú mesačnú duchovnú obnovu. Tento mesiac bol netradičný, keďže namiesto jedného hosťa boli prítomný dvaja. Na prednáške v piatok večer sa nám vdp. Marek Kunder snažil vysvetliť Fatimské posolstvá, ktoré sa konali od mája do októbra vždy 13. V sobotu sme mali zasa dve prednášky s vdp. Imrichom Degrom, exorcistom košickej arcidiecézy a zároveň učiteľom na teologickej fakulte. ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič