adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Prváci v Rožňave
autor:  Jaroslav Grocký
víkendovka
pridané  05.11.2018 13:51

Druhý októbrový víkend bol pre nás prvákov špeciálny. V dňoch od 12. do 14. októbra 2018 sme sa totiž vybrali na našu prvú spoločnú víkendovku. Miestom nášho pobytu sa na necelé tri dni stalo centrum rožňavskej diecézy – mesto Rožňava. V piatok popoludní sme sa teda deviati prváci spoločne s o. prefektom Jozefom Kohutom vybrali do Rožňavy, kde sme sa ubytovali v centre pre mládež priamo v historickom centre Rožňavy. Prvý večer patril návšteve farnosti v Čoltove, kde nás privítal miestny pán farár, o. Patrik Balázs. Spoločne s farníkmi sme sa pomodlili slovensko-maďarský ruženec, po ktorom sme asistovali pri maďarskej sv. omši. Po sv. omši sme mali večeru na fare, kde sme sa cítili veľmi príjemne. Možnosť nahliadnuť do farnosti ako je Čoltovo bolo pre nás veľmi dobrou skúsenosťou. Je to farnosť, ktorá nemá veľa farníkov, niekedy ich na sv. omši nie je ani päť. Avšak o. Patrik nás povzbudil, že nezáleží na počtoch ľudí v kostole, ale na tom, že aj tým, čo prídu, ohlasujeme živého Krista a tvoríme s nimi živé a radostné spoločenstvo.

Sobotnú svätú omšu sme mali v rožňavskej katedrále. Po rannej sv. omši a po raňajkách sme sa spoločne vybrali na nádherné pútnické miesto Úhorná v krásnej prírode Volovských vrchov. Cestou ku Kaplnke Panny Márie Snežnej sme obdivovali nádherné jesenné scenérie a na mieste sme sa spoločne pomodlili sv. ruženec. Úhorná je naozaj miesto pokoja, kde človek môže v tichu obdivovať prírodu a vidieť v nej krásu Stvoriteľa a tiež sa utiekať k nebeskej Matke Márii. Ak ste tam ešte neboli určite toto miesto navštívte. Po našom návrate do Rožňavy sme sa ešte nakrátko zastavili na mieste, kde pred 15 rokmi slúžil sv. omšu dnes už svätý Ján Pavol II.. Potom bol na programe obed a pripojil sa k nám miestny pán kaplán, o. Martin Bunda. Popoludní, keďže bolo teplo, sme si spoločne vyšli na zmrzlinu a neskorší program bol individuálny – niektorí sa išli prejsť po meste, iní si spravili výlet na Rožňavskú Kalváriu alebo len tak oddychovali.

Napokon prišla nedeľa a vrchol našej víkendovky. Po raňajkách sme všetci spoločne išli na sv. omšu do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie o 10:00, ktorú celebroval prefekt nášho kňazského seminára, o. Jozef Kohut. Na konci svätej omše pred požehnaním nás o. Jozef predstavil miestnym farníkom, povedali sme niečo o sebe a poďakovali sa za prijatie počas týchto dní. Po svätej omši sme sa ešte zastavili na biskupskom úrade, kde nám sestra Vianea z Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža ukázala priestory a pohostila nás koláčom a kávou. Nasledoval spoločný obed v reštaurácii na námestí a náš pobyt v Rožňave sa pomaly priblížil ku koncu. Nebol to však úplný koniec našej víkendovky. Naša cesta ešte viedla na prehliadku krásneho kaštieľa v Betliari, takže to bol taký príjemný bonus na záver. Cestou naspäť do seminára sme mali predsa len ešte jednu zastávku. Navštívili sme obec Háj, odkiaľ pochádza náš spolubrat Radovan, pozreli sme si Hájske vodopády, krásny kostolík sv. Jozefa s pôvodným oltárom z roku 1664 a sochu anjela, známu z amerického filmu „Za nepriateľskou líniou“. Nakrátko sme sa zastavili aj doma u nášho spolubrata Rada na malé občerstvenie a to bola definitívna bodka za našou prvou víkendovkou.

Čo dodať? Boli to krásne tri dni, kde sme mali možnosť oddýchnuť si, načerpať nové sily do ďalších dní a týždňov v seminári. Spoznali sme nových ľudí, navštívili nové miesta a videli sme život a pastoráciu na miestach, kde nie sú veľké počty ľudí. Naša vďaka patrí o. Jozefovi Kohutovi za sprevádzanie počas tejto víkendovky, o. Patrikovi, o. Martinovi a sr. Vianey za ich čas pre nás v Rožňave a najväčšia vďaka patrí Nebeskému Otcovi, ktorý nám doprial krásne slnečné dni a držal nad nami svoju ochrannú ruku.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič