adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


26.09.2019
slávnosť

Dňa 7. septembra 2019 sa zavŕšil Jubilejný rok svätých Košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Vyvrcholením osláv 400. výročia ich smrti bola Eucharistická slávnosť, ktorej predsedal košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober, v Katedrále sv. Alžbety. Na tejto slavnosti sme boli účastní aj my - bohoslovci, spolu s našimi predstavenými.

...(celý článok)


Duchovné cvičenia
Tadeáš Jacko
24.09.2019

Po prázdninách a pred začiatkom nového školského roka sa všetci bohoslovci vždy najprv pripravia duchovne, a to utiahnutím sa do úplného ticha na duchovné cvičenia.

Tohto roku sa konali od 09.09. – 14.09.2019 opäť v Jezuitskom exercičnom dome v Prešove. Viedol ich jezuita Ján Benkovský. Počas týchto dní sme sa stíšili a meditovali, čo sa dialo po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Cieľom bolo prehĺbiť veľkonočnú radosť, zamerať sa na zmŕtvychvstalého Krista, ktorý sa dáva poznať priateľom, vyprosiť si veľkonočné zmýšľanie. ...(celý článok)


19.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Záver ... v dnešný posledný deň našej Miništrantskej univerzity sme začali tradičným budíčkom, po ktorom nasledovala ranná rozcvička ...

...(celý článok)


18.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Ráno dnešného dňa sa nieslo opäť v tradičnom duchu. Začali sme ho budíčkom, po ktorom nasledovala rozcvička. Pokračovali sme duchovnou rozcvičkou, spoločnou modlitbou v kaplnke ...

...(celý článok)


17.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Dnešné ráno bolo špeciálne. Začínali sme budíčkom, po ktorom však nenasledovala rozcvička, ale priamo sme sa presunuli do kaplnky, kde sme zverili tento deň do modlitby ...

...(celý článok)


17.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Nasledujúci 2. deň, ktorého sme sa dočkali ... utorok ráno ... a aj napriek tomu, že spať sa nám nechcelo, začínali sme deň budíčkom, po ktorom podľa hesla „V zdravom tele zdravý duch.“ nás čakala krátka rozcvička ...

...(celý článok)


15.07.2019
Miništrantská univerzita 2019

Pondelok ... 13:50 ...zamknuté dvere na Hlavnej 89 ... netrpezlivý „dav“ pred nimi. Bohoslovci za dverami odhadujú, kto sa teší viac ... deti očakávajúce týždeň plný zážitkov, alebo rodičia ktorí si trochu oddýchnu. Začal sa nový ročník Miništrantskej univerzity v Kňazskom seminári svätého Karola Boromejského v Košiciach.

...(celý článok)


31.05.2019
novinky

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem všetkým čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem aj tým, ktorí ste sa zapojili do súťaže a zaslali ste nám správne odpovede.

...(celý článok)


19.05.2019
slávnosť

Ako je to už dobrým zvykom, Nedeľa Dobrého Pastiera patrí v našom kňazskom seminári Dňu otvorených dverí. Ten tohtoročný sa niesol v duchu biblického citátu „Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 11b) a tiež sme venovali pozornosť sv. košickým mučeníkom, keďže sa pripravujeme na slávenie 400. výročia ich mučeníckej smrti.

...(celý článok)


Deň otvorených dverí
Jaroslav Grocký
17.04.2019
novinky

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok pre vás otvárame brány nášho kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a pozývame vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Čakáme vás tradične na 4. veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Dobrého Pastiera - tohto roku 12. mája.

Začneme sv. omšou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorej bude predsedať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita.

Po sv. omši všetkých pozývame na obed - nebojte sa, ujde sa každému. V čase medzi sv. omšou a hlavným programom si môžete prejsť ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič