adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Miništrantská univerzita
autor:  Miloš Jaklovský
pridané  17.04.2019 08:52

Blížia sa letné prázdniny a s nimi je spojený čas dovoleniek, výletov a táborov. Aj my v kňazskom seminári pokračujeme ďalším ročníkom úspešného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita". Tohto roku sa uskutoční v termíne od 15. – 19. júla 2019. Pozvaní sú všetci miništranti (chlapci) Košickej arcidiecézy, ktorí nasledujúci školský rok budú na druhom stupni ZŠ, teda v júni 2019 ukončia 4. / 5. / 6. / 7. / 8. ročník.

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach v pondelok 15. júla v čase od 14.00 – 16.00 a končí v piatok 19. júla o cca 14.00 hod.

Pri registrácii je potrebné uhradiť účastnícky poplatok (pre jednotlivca 40€, dvaja a viac súrodencov – každý po 30€). Taktiež je potrebné pre registrácii odovzdať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ako aj informovaný súhlas o odchode z tábora (nachádza sa to v jednom dokumente).
» Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti «

Je potrebné, aby pri registrácii na začiatku tábora bol prítomný zákonný zástupca dieťaťa, prípadne poverená dospelá osoba.

Ďalšie potrebné informácie k táboru sa dozviete v » tomto dokumente. «

Kvôli obmedzenému počtu účastníkov Vás prosíme, aby ste sa čím skôr zaregistrovali na našom online formulári, ktorý bude spustený od 21. apríla 2019 o 12.00 až do 31. mája (respektíve do naplnenia kapacity) a nájdete ho na tomto odkaze:
» online formulár na prihlásenie «

Dôležité upozornenie:
Za prihláseného sa považuje iba ten miništrant, ktorý je prihlásený cez online formulár.

Po úspešnej registrácii je potrebné na adresu

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Miloš Jaklovský
Hlavná 91
042 03 Košice

poslať nasledujúce prílohy do 31. mája 2019:

Prihlášku
Splnomocnenie zdravotníka
Zdravotný dotazník

V prípade akýchkoľvek otázok môžete písať emaily na: ministranti.kosice@gmail.com.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič