adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Turična vigília
otec Dominik Macák
27.05.2014
slávnosť

Ste srdečne pozvaní na slávenie Turičnej vigílie

7.6.2014 v Seminárnom kostole o 20:00

...(celý článok)


02.05.2014
dod

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach tradične každý rok otvára svoje dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého pastiera, tento rok to bude 11. mája. Chce ukázať svoje priestory i priestory Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach a predstaviť život bohoslovcov v Kňazskom seminári. ...(celý článok)


25.04.2014
pomoc blížnemu...

V priestoroch átria Teologickej fakulty v Košiciach sa vo štvrtok, 10.4. 2014 konal ďalší ročník Študentskej kvapky krvi, ktorý organizujú bohoslovci Kňazského seminára v spolupráci s Teologickou fakultou. Je to akcia, ktorá vychádza z prikázania lásky k blížnemu. Svedčí o tom aj motto tohto ročníka, tzv. zlaté pravidlo: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt7, 12).

Tento rok k nám prišlo 30 ochotných darcov, z ktorých 18 boli uznaní za vhodných darcov. Nie je dôležitý počet, ale ochota darovať doslova kúsok seba p ...(celý článok)


16.04.2014
duchovná obnova

Veľa sme už počuli o novej evanjelizácii a v poslednom čase sa toto slovo používa na dennom poriadku najmä vtedy, keď hľadáme východisko z krízy, v ktorej sa svet nachádza. Otec Ján Kruczyńsky, poľský kňaz a spoluzakladateľ hnutia Svetlo a život nám nielen hovoril na túto tému, ale aj predstavil konkrétny model novej evanjelizácie. „ Budúcnosť Cirkvi je v malých skupinkách. Je potrebné, aby sme mali živý a osobný vzťah s Ježišom, aby sme mali odvahu prijať Ducha Svätého. A keď sme spoznali, kto je Ježiš, tak potom nasleduje naša evanjelizácia - ...(celý článok)


Nájdené svetlo
Marián Jaklovský
29.03.2014
báseň - 4. pôstna nedeľa

Stratený vo tme
často blúdim.
Schúlený na dne
opäť sa budím.

...(celý článok)


21.03.2014
pomoc blížnemu..

Ste srdečne pozvaní na Študentskú kvapku krvi na TF v Košiciach

10.4.2014 v átrium TF od 8:00 do 11:00

...(celý článok)


Prameň života
Marián Jaklovský
21.03.2014
báseň

Suchá púšť,
vody niet.
Divoká spúšť
mnoho liet.

...(celý článok)


18.03.2014
duchovná obnova

Tohto roku sa záver 1. pôstneho týžňa niesol v znamení duchovnej obnovy, ktorú viedol farár zo Ždiaru, o. Miroslav Lettrich. Začali sme v piatok 14. marca 2014 vzývaním Ducha Svätého a večernou úvahou, pri ktorej sme hľadali odpoveď na otázku „Kto je kňaz?“ Neskôr sme počúvali o rozdieloch medzi kňazmi SZ a kňazmi NZ a úvaha bola zakončená vysvetlením podstaty kňazstva, ktorá nemá byť len o tom, že kňaz prináša obetu, ale má sa sám stať obetou pre Krista. V sobotu ráno, po modlitbe ranných chvál a raňajkách nám bol predstavený istý protot ...(celý článok)


10.03.2014
slávnosť

V piatok 28. februára 2014 zavítala do nášho kňazského seminára vzácna návšteva. Pri príležitosti svojich jubileí – 90 rokov života a 65 rokov kňazstva nás navštívil otec kardinál Jozef Tomko, ktorý slávil slávnostnú svätú omšu o 16:30 v našom seminárnom kostole. Na svätej omši boli prítomní aj všetci košickí biskupi - otec emeritný arcibiskup Alojz Tkáč (ktorý sa v týchto dňoch tiež dožil životného jubilea 80 rokov), otec arcibiskup Bernard Bober, otec biskup Stanislav Stolárik i predstavení Kňazského seminára a Teologickej fakulty. Vo svoje ...(celý článok)


10.03.2014
slávnosť

Nedeľa 23. februára bola pre nás, bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka, veľkým dňom. Pri svätej omši o 9:30 nám totiž, za prítomnosti našich najbližších, otec arcibiskup Bernard Bober udelil ministériá lektorátu a akolytátu. Vo svojej homílii nás povzbudil, aby sme boli svedkami, ktorí neohlasujú Krista s „kyslou tvárou“, ale aby naše tváre boli naplnené radosťou so stretnutia s Ním. Keďže služba lektorátu je spojená s ohlasovaním Božieho slova, tretiakov povzbudil, aby sa hlbšie zakorenili v meditácii nad Svätým Písmom. Služba akolytátu za ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič