adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


PREDSTAVENÍ V KŇAZSKOM SEMINÁRI
adresa:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Hlavná 91
040 01 Košice
SLOVAKIA

telefón:
rektorát: +421 (0)55 6836130
ústredňa: +421 (0)55 6836111
e-mail:
predstaveni@ktfke.sk

arcibiskup Bernard Bober

Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita
rektor ThDr. Štefan Novotný, PhD.


ThDr. Štefan Novotný, PhD.
rektor
telefón: +421 (0)55 6836 130
e-mail: rektor@kske.sk
JCLic. Andrej Kačmár


JCLic. Andrej Kačmár
vicerektor
telefón: +421 (0)55 6836 130
e-mail: vicerektor@kske.sk
prefekt propedeutika


Mgr. Marek Kunder
prefekt propedeutika
telefón: +421 (0)55 6836 130
e-mail: propedeutikum@kske.sk
špirituál Ján Dudič


Mgr. Ján Dudič
špirituál
telefón: +421 (0)55 6836 370
e-mail: spiritual1@kske.sk
špirituál


Mgr. Peter Ceľuch
špirituál
telefón: +421 (0)55 6836 173
e-mail: spiritual2@kske.sk

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič