adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


06.02.2018
aktivity bohoslovcov

Malá portugalská dedinka Fatima sa vďaka Cirkvou uznaným zjaveniam Panny Márie stala známou a významnou pre celý svet. Keďže minulý rok uplynulo sto rokov od týchto udalostí naskytla sa vhodná príležitosť navštíviť toto pútnické miesto.
...(celý článok)


26.01.2018
novinky

Všetci súťaživí čitatelia nášho seminárneho časopisu Boromeo si prišli na svoje aj v poslednom vydaní. Okrem štandardnej súťaže bola súčasťou aj súťaž, ktorá bola vytvorená pri príležitosti 20. výročia vzniku časopisu. ...(celý článok)


24.01.2018
slávnosť

22. 1. 2018 (pondelok) sme v našom malom seminárnom spoločenstve spoločne oslávili 10. výročie konsekrácie našej kaplnky . Túto našu slávnosť sme slávili slávnostnou svätou omšou, ktorá sa začala o 06:40 hod. Počas svätej omše nás svojím spevom sprevádzala a duchovne obohatila naša schola cantorum. Počas sv. omši v homílii sa nám prihovoril náš špirituál Peter Ceľuch.
...(celý článok)


22.01.2018
duchovná obnova

Cez víkend od 19. do 21. januára sme v seminári ako každý mesiac absolvovali duchovnú obnovu. V mesiaci január prijal pozvanie vdp. Jozef Dronzek, prešovský dekan. Hlavná téma duchovnej obnovy bola otázka, ktorú nám položil o. Jozef : „Vedieš duchovný život?“ ...(celý článok)


Festival sakrálneho umenia
František Bujňák
21.12.2017
aktivity bohoslovcov

Mesto Košice sa môže popýšiť jedinečným festivalom, Festivalom sakrálneho umenia, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Tento rok sa konal v našom meste jeho dvadsiaty ôsmy ročník. Festival trvá dva týždne a ponúka širokej verejnosti veľkú ponuku sakrálnej hudby, rôzne výstavy či iné kultúrne podujatia. Sme veľmi radi, že sme sa tohto roku aktívne zapojili do jeho priebehu, účasťou na Ekumenickom koncerte. ...(celý článok)


21.12.2017
aktivity bohoslovcov

Schola Cantorum Cassoviensis svojím spevom pravidelne skrášľuje liturgiu v seminárnom kostole. To však ani zďaleka nie je celá činnosť Scholy. V predvianočnom čase navštevujeme domov dôchodcov, aby sme našich seniorov potešili svojím spevom a prítomnosťou. Tento rok sme 11.12. zavítali do domu dôchodcov na Garbiarskej ulici. Pripravili sme si hudobno-poetické pásmo. Adventné spevy boli doplnené básňou Advent od Pavla Országa Hviezdoslava. ...(celý článok)


Mikulášska kvapka krvi
František Hermanovský
24.11.2017
novinky

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach vás srdečne pozývajú na Mikulášsku kvapku krvi, ktorá sa uskutoční 5.12.2017 na Hlavnej 89 od 8:00 do 11:00 hod. v priestoroch Teologickej fakulty. Myšlienkou tejto akcie je citát z evanjelia podľa Matúša: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“. Tešíme sa na vás! ...(celý článok)


08.11.2017
slávnosť

Kňazským seminárom sa šírila vôňa slávnostnej atmosféry aj 4. novembra 2017. Po návrate z prázdnin spoločný obed a šup do príprav slávnostnej sv. omše a večere. Ako každý rok aj teraz sme oslavovali svojho patróna sv. Karola Boromejského. Tento deň však bol výnimočný aj inak. Bratia štvrtáci prvýkrát obliekali reverendy, jeden z nich okrem toho prijímal ministérium lektorátu a ďalší piatak zasa službu akolytu. Zároveň pri sv. omši boli piataci prijatí medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. ...(celý článok)


Na zelenom trávniku
František Sokyra
10.10.2017
športová udalosť

Počas prvej októbrovej soboty (7.10.2017) naše seminárne spoločenstvo vyzvalo na priateľský futbalový zápas kňazov našej arcidiecézy. Spoločne sme sa stretli v dedinke Sokoľany, na miestnom futbalovom ihrisku, kde sme predviedli naše futbalové danosti. Po príchode a srdečnom zvítaní, nasledovala rozcvička a predzápasová spoločná fotka, nasledoval samotný zápas. Hralo sa 2 x 30 minút. Po úvodných minútach, ktoré veľa šancí nepriniesli prišla naša prvá šanca, ktorá znamenala otvorenie skóre. ...(celý článok)


02.10.2017
slávnosť

V nedeľu 1. októbra bola v Obišovciach každoročná púť ku cti Panny Márie Ružencovej. Tohtoročný odpust však bol výnimočný tým, že bol spojený aj so zasvätením arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tejto slávnosti sme sa zúčastnili aj my, bohoslovci a ako každý rok, tak aj tento si mohol každý z nás vybrať spôsob, akým sa do Obišoviec dopraví. Opäť sa našli aj pútnici, ktorý šli pešo alebo na bicykli. ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič