adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Te Deum 2018
autor:  Šimon Škvarko
slávnosť
pridané  14.06.2018 16:27

Vo štvrtok 14.6 2018 sme slávili svätú omšu Te Deum ako poďakovanie za uplynulý akademický rok. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, a zároveň profesor na Teologickej fakulte v Košiciach.

V homílii nám zdôraznil, že poslaním teologickej fakulty nie je iba rozvíjanie intelektuálnych vedomostí študentov, ale tiež aj zveľaďovanie duchovného života. Absolvent teologickej fakulty by mal byť zapálený pre Božie veci a svojím ohňom zapaľovať aj iných.

Po svätej omši sa konali slávnostné promócie, kde tohtoročným absolventom bol udelený diplom o úspešnom ukončení štúdia. Celá slávnosť sa zakončila slávnostným obedom.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič