adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Púť do Obišoviec
Martin Tuleja
08.10.2013
púť - slávnosť

Už niekoľko rokov veriaci Košickej arcidiecézy putujú v prvý októbrový víkend do Obišoviec k milostivému obrazu Panny Márie. Púť začala fatimskou sobotou- večeradlom a po nej nasledovala otváracia svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik. Piati seminaristi sme už od soboty obeda pomáhali miestnemu kňazovi, hlavne pri svätých omšiach. Mali sme možnosť vidieť ako prichádzajú rozličné skupiny veriacich uctiť si našu nebeskú Matku. Jedni s ružencami v ruke, iní spievajúci mariánske piesne a ďalší v tichosti kráča ...(celý článok)


04.10.2013
slávnosť

V pondelok 30. Septembra o 19 hod. sa uskutočnilo Veni Sancte čiže vzývanie Ducha Svätého na začiatku akademického roka. Na svätej omši, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, sa zúčastnili aj predstavitelia katolíckej univerzity v Ružomberku, na čele s rektorom prof. Tadeuszom Zasepom Phd. V homílii bolo spomenuté okrem iného aj to, že na sv. omši sa stretli traja bratia – košický seminár sv. Karola Boromejského, Univerzitné pastoračné centrum a katolícka univerzita. Na konci sv. omše podarovalo UPC-čko malé darčeky všetkým zúčastnením pr ...(celý článok)


01.10.2013
futbal

V sobotu 28. septembra sme sa vybrali my, bohoslovci kňazského seminára spolu s našimi predstavenými na tradičný futbalový zápas – výber seminára verzus prvý ročník. Po minuloročnom fiasku 1:11, boli tohtoroční prváci už o čosi opatrnejší nielen v predzápasových vyhláseniach, ale aj v zvolenej zostave a taktike. Prváci, spočiatku plní entuziazmu a odhodlania vybojovať čo najlepší výsledok, nastúpili v zostave aj so svojimi dvomi viceduktormi – Dominikom Plavnickým a Lukášom Imrichom. Na pomoc si prizvali aj o. špirituála Dušana a o. prefekta Dominika ...(celý článok)


Akolytát
Michal Škulka
27.09.2013
slávnosť

V pondelok, dňa 16. septembra 2013 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho konala slávnosť uvedenia do služby akolytov. Otec arcibiskup Bernard Bober ustanovil do služby akolytov šiestich bohoslovcov piateho ročníka. Po homílii kandidáti pristúpili k biskupovi, ktorý každému jednotlivo odovzdal nádobku s chlebom určeným na premenenie slovami:: "Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi". Akolyta odpovedal: "Amen". Akolyta sa ustanovuje, aby pomáhal diakonovi a slúžil kňazovi. Jeho slu ...(celý článok)


Duchovné Cvičenia
Mathias Gočik
27.09.2013
duchovné cvičenia

Po prázdninách a pred začiatkom nového školského roka sa všetci bohoslovci Kňazského seminára sv. Karola Boromejského vždy najprv pripravia duchovne, a to utiahnutím sa do úplného ticha na päťdňové duchovné cvičenia, odrezaní od sveta. V Jezuitskom exercičnom dome v Prešove, sme si vykonali duchovné cvičenia pod vedením Mons. ThDr. Mariána Bublinca, PhD., kňaza Banskobystrickej diecézy, o veľmi dôležitej téme pre nás, budúcich kňazov – o modlitbe, s názvom „Pane, nauč nás modliť sa...“. Povzbudzoval nás, aby sme sa počas týchto duchovných cv ...(celý článok)


Výberové konanie - správca budov
Andrej Kačmár, vicerektor
24.09.2013
výberové konanie

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie správcu budov. Podrobnosti nájdete v priloženom pdf súbore. ...(celý článok)


03.05.2013
víkendovka

V poradí sedemnásty víkend roku 2013 sme sa my, bohoslovci prvého ročníka, vybrali na druhý spoločný ročníkový výlet. Tentoraz sme si ako destináciu zvolili krásnu dedinku zopár kilometrov od poľských hraníc – Malý Lipník.

Obec sa nachádza v malebnom prostredí Pienin, v blízkosti toku rieky Poprad. Víkend sa pre nás začal hneď po piatkovom obede, kedy sme už vopred pripravené veci naložili do áut a vyrazili sme na cestu. Hneď ako sme dorazili a ubytovali sa v miestnej chatke, vybrali sme sa na prvú poznávaciu prechádzku okolím. Deň sa pom ...(celý článok)


Tajomstvo odhalené – dvere konečne otvorené
Tomáš Belá, Marián Jaklovský
23.04.2013
slávnosť

Nedeľa Dobrého Pastiera, je nedeľou kedy nie len naše brány, ale hlavne naše srdcia sú akosi viac otvorené.

Aké tajomstvo sa skrýva za našimi dverami? Mnohí si myslia, že tu nájdu niečo mysteriózne či skryté, a však my touto transparentnosťou chceme každý rok ukázať, že nemáme čo skrývať. V seminári sa pripravujeme na to, aby sme raz boli poslaní k vám. Seminár je miestom, kde dozrieva naše nadšenie pre Krista, preto neponúkame len prehliadku prázdnych priestorov chladného múzea, ale snažíme sa vám priblížiť reálny život. Život, kto ...(celý článok)


23.04.2013
duchovná obnova

Nikdy nebudeme pravými nasledovníkmi Ježiša Krista, ak nebudeme patriť do konkrétneho spoločenstva a v ňom pokorne slúžiť. Kristus má byť v Cirkvi stvárnený, a preto sa má človek usilovať robiť to, čo robil Ježiš.

V dňoch 12.-14.4.2013 sa naše seminárne spoločenstvo opäť utiahlo do ticha a mohli sme sa spoločne s otcom Vladimírom Šostákom zamyslieť nad témou: „Cirkev ako Božia rodina“. Otec Vladimír nám pripomenul, že Cirkev je tu, aby slúžila. Na prednáške sme si tiež rozoberali problém posudzovania. Ním sa totiž oddeľujeme od J ...(celý článok)


15.04.2013
pozvánka

Tak ako každý rok, aj tento, srdečne Vás pozývame do kňazského seminára. Počas nedele „Dobrého Pastiera“ znova otvárame naše dvere pre verejnosť a ponúkame duchovné hodnoty i celodenný program. Cieľom je prejaviť vďaku všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú či prípadne aj osloviť budúcich študentov univerzity a seminára . Ukážeme vám priestory, v ktorých sa formujú budúci kňazi našej arcidiecézy a priblížime čo-to z nášho každodenného života.

Program:

8:45 – modlitba posvätného ruženca ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič