adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


ABSOLVENTI KŇAZSKÉHO SEMINÁRA


Absolventi 2017
Absolventi 2016
Absolventi 2014
Absolventi 2011Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič