adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Zapáľme svetlo obetiam potratov
autor:  Miloš Jaklovský
pridané  15.11.2018 15:49

V stredu 7. novembra 2018 sa v Košiciach uskutočnila deviata modlitbová dušičková vigília s názvom Zapáľme svetlo obetiam potratov. Táto modlitbová reťaz začala o 8.00 pri Starej nemocnici a trvala až do 16.00. Počas tejto reťaze sa pred nemocnicou vystriedalo približne 200 dobrovoľníkov z mnohých spoločenstiev, škôl, ba pripájali sa aj jednotlivci cielene idúci, ale aj tí náhodne idúci okolo.

O 18.00 nasledovala svätá omša v kostole Kráľovnej pokoja vo Farnosti Košice – Juh, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. V príhovore sa zameral na falošné argumenty kultúry smrti a prečo je dôležité byť budovateľmi kultúry života.

Hneď po nej sme sa spoločne v sprievode presunuli pred Starú nemocnicu, kde sa nám prihovoril lekár Peter Lukčo, ktorý sa zameral na slepotu v spoločnosti. Vravel: „Na časť lekárov, zdravotníckych pracovníkov i celej spoločnosti dopadla tma, stratil sa zrak, zavládla slepota, nedávno skončené vojnové šialenstvo a zabíjanie, nahradilo potratové barbarstvo, ktoré trvá až dodnes. Na Slovensku má už 1.5 milióna obetí.“

Zo Svätého písma nám poukázal na osobu Bartimeja a sv. Pavla, v ktorých životoch tiež vládla slepota. Prirovnal ich slepotu k slepote Dr. Bernarda Nathansona, „muža, ktorý sa najvýznamnejšou mierou pričinil o prijatie potratového zákona v USA a následne jeho rozšírenie do ďalších častí sveta. Dr. Nathanson prijal osobnú zodpovednosť za zabitie 60 tisíc detí na jeho klinike, z toho 5 tisíc vlastnými rukami a 10 tisíc ako supervisor mladších kolegov . Obaja Pavol i Dr. Nathanson horlivo a neúnavne konali obrovské zlo. Dr. Nathanson hovoril, že vtedy necítil ani štipku ľútosti. Zabíjal deti kolegov, priateľov, dokonca svoje vlastné dieťa.“ Pokračoval: „Telesná slepota je veľmi ťažkým údelom pre človeka, no duchovná slepota je priam katastrofou.“

Rovnako ako svätý Pavol, tak aj Dr. Nathanson zažil zmenu. „Aký paradox, že už rok po dosiahnutí svojho dlhodobého cieľa, a to potratového zákona v USA, ho začali sužovať pochybnosti. Po zavedení nových zobrazovacích techník v zúfalstve hľadel pravde do očí a nemohol prísť k žiadnemu inému záveru - umelý potrat je zabitím jedinečnej nevinnej ľudskej bytosti, dieťaťa v matkinom lone. Na začiatku 80tych rokov vyznal tento majster zabíjania nenarodených, že potrat považuje za zabitie človeka a odmietol ďalej vykonávať potraty. Celý zbytok života strávil v horlivom a neúnavnom zápase za život, v odhaľovaní lži za šírením potratov, bojom za zrušenie verdiktu súdu a bojom za zvyšovanie povedomia verejnosti o živote dieťatka v matkinom lone. Chodil po celom svete a všade hovoril o obrovskej nespravodlivosti potratov.“

Z horliteľa za potraty sa stal horliteľ za ochranu ľudského života v matkinom lone. Tento príklad obrátenia môže aj nás a mnohých ďalších povzbudiť v ďalších pro-life aktivitách.

Na záver modlitbovej reťaze sme sa pomodlili krížovú cestu za všetky nenarodené deti, ba aj za všetkých lekárov a zdravotnícky personál vykonávajúci potraty, za ženy, ktoré už absolvovali potrat, alebo plánujú pristúpiť k tomuto zákroku.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič