adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Vykvitla ruža v obišovskom chráme
autor:  Boris Byčánek
slávnosť
pridané  16.10.2018 08:58

Siedmy október patrí v liturgickom kalendári Panne Márii ružencovej a práve vždy okolo tohto dátumu putujú naši veriaci spolu s duchovnými pastiermi aj bohoslovcami do našej diecéznej svätyne v Obišovciach uctiť si ružencovú Kráľovnú.

Naši seminaristi putujú tradične na toto milostivé miesto využívajúc rozličné spôsoby prepravy: Od automobilovej po klasické putovanie po vlastných nohách. I tento rok sa sedem našich chlapcov rozhodlo putovať z Košíc do Obišoviec po vlastných nohách, aby v srdciach priniesli na milostivé miesto modlitby za seba, svoje rodiny, príbuzných a známych.

Nech už sme však došli k Panne Márii obišovskej akokoľvek, všetci sme sa stretli pri stole Božej láskavosti. Tohtoročným slávnostným kazateľom bol náš veľký rodák Jozef kard. Tomko, ktorý nás povzbudil k modlitbe ruženca, ľudovej meditácii Ježišovho života, ktorého slová Ave Maria sa možno modliť všade a vždy. Ruženec, pokračoval kard. Tomko, je dnes znakom Katolíckej viery a bratského spoločenstva.

Na záver sv. omše bol požehnaný základný kameň nového pútnického domu bl. Anny Kolesárovej, ktorý má prispieť k oživeniu našej diecéznej svätyne, ktorá chce byť oázou pre všetkých, ktorí sa v tomto chaotickom svete chcú zastaviť a učiť sa od Božej Matky, čo to znamená: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova!

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič