adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výprava na juh
Šimon Mesarč
25.02.2020
aktivity bohoslovcov

V dňoch 07.2. – 09.02.2020, sme my – bohoslovci a niektorí naši predstavení opustili naše drahé Slovensko a zamierili sme na juh – do Maďarska.

Cieľom našej cesty bola nie len perla na Dunaji – Budapešť, ale aj iné významné miesta na území bývalého Uhorska, ku ktorému niekedy patrilo aj naše územie. V piatok, po prekročení maďarskej hranice, bolo našou prvou zastávkou hlavné mesto Hevešskej župy – Jáger. Po príchode na miesto sme sa ubytovali v kňazskom seminári, kde nás privítal rektor jágerského seminára Buda Péter.

...(celý článok)


21.02.2020
novinky

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali nám správne odpovede.

...(celý článok)


02.12.2019
aktivity bohoslovcov

Vedeli ste, že jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy? Hoci počet prvodarcov na Slovensku stúpa, stále sú obdobia, kedy je krvi pre pacientov nedostatok. Darovanie krvi je pritom pomerne jednoduchý a rýchly proces – samotný odber trvá približne 10 minút. Aj to nás motivovalo pomôcť, ani nevieme komu a vybrali sme sa darovať krv. Možno to nebolo pre niektorých z nás ľahké, predsa sme chceli pomôcť. A tak sme sa 27.11.2019 o 8:30 vybrali do nemocnice.

...(celý článok)


Druháci na Hradisku
Jaroslav Grocký
22.11.2019
víkendovka

Nápad ísť na víkendovku na Hradisko vznikol ešte vo februári roku 2019, keď sme si chceli rezervovať chatu od sestričiek z Congregatio Jesu v Prešove. Chata však bola počas letného semestra úplne obsadená. „Škoda“, povedali sme si. Ale mysleli sme dopredu a s veľkým predstihom sme si rezervovali chatu na november na ďalšiu víkendovku.

...(celý článok)


22.11.2019
víkendovka

S povinnosťami, ktoré prichádzajú v seminári, prichádzajú aj príjemne veci. Jedna z takýchto vecí je víkendovka. Je to čas, kde sa upevní ročníkové priateľstvo, kde človek spozná nové miesto, novú farnosť, nových ľudí ... .

Naša prvá víkendovka bola v poslednom čase známej farnosti našej arcidiecézy v Pavlovciach nad Uhom.

...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Dominik Maruša, Dávid Černiga
19.11.2019
Novinky

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach organizuje Študentskú kvapku krvi dňa 27.11.2019.

...(celý článok)


14.11.2019
prednáška

Koncom októbra 2019 zavítal na Slovensko vzácny človek – Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, arcibiskup a sekretár pre semináre Kongregácie pre klerikov. V rámci svojej návštevy sa stretol najprv s biskupmi a predstavenými seminárov a v piatok 25. októbra aj s nami – seminaristami – v priestoroch bývalého Kňazského seminára v Badíne.

...(celý článok)


Velehrad 2019
Dávid Černiga
15.10.2019
aktivity bohoslovcov

Prebieha prvá rektorská porada a o. rektor hlási výlet na Moravu, kde sa stretávajú všetky kňazské semináre Slovenska, Moravy a Čiech.

V piatok 11.10.2019 o 12:00 sme sa vydali na 6 hodinovú cestu do ďalekej farnosti Štípa, kde si nás rodiny po príchode rozdelili, a hneď potom sme utekali k ním domov, kde nás srdečne privítali a pohostili večerou. Na ďalší deň ráno sme vyrazili na Velehrad, kde sa stretli všetci bohoslovci.

...(celý článok)


10.10.2019
slávnosť

Prvý októbrový víkend sa bohoslovci z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského zúčastnili spolu s ostatnými veriacimi arcidiecéznej púte k Panne Márii Ružencovej v Obišovciach, ktorou sa završuje obdobie pútí v našej arcidiecéze.

Niektorí z nás boli účastní na programe púte, ešte stále nesúcej sa v duchu 400. výročia hrdinskej smrti troch košických mučeníkov už od soboty a ďalší sa zúčastnili, podľa možností, aspoň nedeľného programu.

...(celý článok)


Pochod za život
Ján Pčolinský
26.09.2019
udalosť

V roku 1989 zažilo vtedajšie Československo na námestiach mohutnú vlnu veľkých zhromaždení. Ich cieľom bolo vydobyť slobodu pre ľudí, ktorí boli zotročení ideológiou komunizmu. Po 30 rokoch sa ľudia zišli znova (už tretíkrát), no namiesto kľúčov držali v rukách biele vlajky. Cieľom tohto zhromaždenia – pochodu, bolo vydobyť slobodu pre nenarodené deti, ktoré ešte nemôžu kráčať, či niečo povedať. Pre starých a chorých, ktorí už nevládzu bojovať sami za seba. Preto musí za nich bojovať niekto iný.

...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič