adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


28.02.2014
0.ročník

Milí účastníci 0. ročníka, naše spoznávacie a prípravné stretnutia vyvrcholia víkendovým pobytom v našom kňazskom seminári.

Pozývame vás prežiť tri dni v našom spoločenstve: od 28. do 30. marca 2014.

Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť a objaviť krásu usporiadaného života, preniknutého modlitbou a prácou.

...(celý článok)


17.02.2014
duchovná obnova

Počas uplynulého víkendu, okrem zápasu našich slovenských hokejistov na olympiáde v Soči, sme mali v našom kňazskom seminári duchovnú obnovu, ktorú viedol otec Ján Benkovský, SJ. Niesla sa v jedinečnom štýle, pretože exercitátor dával viac dôraz na našu osobnú snahu vnútorne a duchovne sa obnoviť. Po krátkom 10 minútovom uvedení do témy s príslušnými citáciami zo Svätého Písma, bolo našou úlohou „prežuť“ tieto citácie tak, aby sme z nich vyťažili čo najviac pre náš duchovný život. Takto nás našimi meditáciami viedol a obnovoval sám Jež ...(celý článok)


Prípravné stretnutie pre 0. ročník
Dušan Škurla, špirituál
13.02.2014
0. ročník

Milí priatelia, chlapci, muži, dávame Vám do pozornosti ďalšie stretnutie 0. ročníka. Je určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali tzv. stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania. Bude sa konať 22. februára 2014 so začiatkom o 09:00 hod. Prípravné stretnutia možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali tr ...(celý článok)


28.01.2014
duchovná obnova

V tomto skúškovom období sme privítali v našom seminári o. Jána Záhradník, ktorý nás prišiel povzbudiť v našej formácii na kňazstvo a viedol našu duchovnú obnovu. Začali sme spoločne v piatok 17.1.2014 vzývaním Ducha Svätého a následne prvým príhovorom o. Jána. Najprv nám opísal situáciu zo sv. písma pred Poslednou večerou ako Pán Ježiš umýval nohy svojim učeníkom. Jasne nám vysvetlil podľa čoho nás majú ľudia spoznávať – podľa našej bratskej lásky. Naša láska bude mať silu ak bude zakorenená práve v bratskej láske. A slovami sv. Já ...(celý článok)


28.01.2014
šport

V pondelok, 13.1.2014, sme sa seminaristi vybrali na športovú akciu. Do nového roka sme vykročili hokejom. Pätnásti chlapci na čele s rektorom sme pondelok poobede začali winter classic. Zápas sa hral za priaznivých podmienok. Počasie nám hralo do kariet. Po slávnostných fotkách a úvodnom buly sme sa pustili do veľkého boja. Každí chcel ukázať svoje korčuliarske a technické prednosti. No nie každému to vyšlo. Po hodinovej hre sme sa všetci tešili tomu, že sa nikomu nič nestalo. Nešlo ani tak o výsledok ako o skvelý zážitok a posilnenie našich vzťahov. ...(celý článok)


28.01.2014
kvapka krvi

Dňa 7.11.2013 sa v priestoroch átria teologickej fakulty v Košiciach konala akcia s názvom „Študentská kvapka krvi“. Táto akcia sa každoročne koná pod záštitou Kňazského seminára a Teologickej fakulty. Hlavnými organizátormi tohto ročníka boli naši dvaja infirmaristi – Rastislav Gönci a Martin Miškuf. Pre zvládnutie každej akcie je potrebná dobrá príprava. V prvom rade bolo nevyhnutné objednať pojazdnú transfúznu jednotku a potom akciu poriadne spropagovať. Vytlačili sa plagáty a pozvánky, nakúpil sa proviant na posilnenie účastníkov a pripravili sa ...(celý článok)


15.12.2013
schola

V stredu 11. decembra 2013 sa organizoval hudobný koncert Scholy Cantorum Casoviensis v jedálni domova dôchodcov v Košiciach. Bol to prvý koncert tohto druhu a preto, to bolo pre nás niečo nové. Celý koncert sme začali o 14:00 hodine, kde sme spievali niekoľko slovenských, ale aj latinských piesní, pomedzi to bola aj nádherná vsuvka organistu skladbou balada pre Adelu. Hlavnou myšlienkou koncertu bolo potešiť našich seniorov a vyčariť im úsmev na tvárach, čo si myslím sa nám aj podarilo. Všetkým prítomným sme na koniec koncertu odovzdali perníky ako malú pozorn ...(celý článok)


14.12.2013
duchovná obnova

Týmito slovami začal decembrovú duchovnú obnovu otec Marián Kuffa v posledný piatkový večer v seminári v roku 2013. Povzbudzoval nás ku kňazstvu, ale hlavne k tomu, aby sme boli svedkami Ježiša Krista a svedčili o ňom svojim životom. Aby sme z lásky ku Kristovi a z lásky k ľuďom dokázali trpieť a toto utrpenie aby nás posilňovalo a očisťovalo. Ak z lásky trpím ťažkosť, ktorú mi dal Nebeský Otec, On mi aj pomôže a nenechá ma v tom samého. On ma upevňuje a formuje cez utrpenia a ťažkosti, ale ja ich hlavne musím prijať a z lásky ich obetovať Bohu. Byť ...(celý článok)


25.10.2013
duchovná obnova

Po duchovných cvičeniach nastal v našom seminári čas znovu sa duchovne obnoviť. Duchovnú obnovu, ktorá trvala od piatku 18.10. večera do nedele 20.10.2013 rána, viedol pán kaplán z Univerzitného pastoračného centra v Košiciach o. Jozef Kohút. Prvú meditáciu uviedol myšlienkami nášho patróna sv. Karola Boromejského o duchovnom živote kňaza a dôležitosti modlitby v jeho živote. Neskôr nás povzbudil, aby sme vždy dôverovali Bohu a snažili sa dôverovať svojim blížnym aj napriek sklamaniam, ktoré sme v živote prežili. Pretože Boh nám, mne i mojim blížnym ...(celý článok)


Púť bohoslovcov na Velehrad
František Petruška
17.10.2013
púť

Ako je to už v poslednom čase zvykom, aj tento rok sa uskutočnila púť Slovenských a Českých bohoslovcov na Velehrad. Toho roku to bola už deviata púť. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj náš kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Odchádzalo sa v piatok pred obedom s dvoma predstavenými a 37 bohoslovcami. Na Velehrade nás čakal vicerektor otec Kačmar a ešte dvaja bohoslovci. Naša prvá zastávka však nebol Velehrad, ale malé mestečko Napajedla, kde sme po otváracej svätej omši ktorá sa konala o 18:00 hod. rozdelili do jednotlivých rodín, ktoré n ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič