adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


28.11.2012
čajový večer

Posledný zo série jesenných čajových večerov ukončilo svedectvo brata, ktorý sa s nami podelil o vlastný životný príbeh. Rozprával na tému „Viera ako sila v slabosti“. Na základe vypovedaného svedectva poukázal na to, ako nám viera môže pomôcť vymaniť sa zo závislosti. Konkrétne v jeho prípade to bola závislosť na alkohole. Náš hosť je v súčasnosti aktívnym členom košickej skupiny anonymných alkoholikov. V tomto spoločenstve a nielen v ňom svojím novým životom pomáha mnohým ľuďom, ktorí bojujú so závislosťou. Ako sám vyznal, je veľmi dôležité, aby v tomto probléme nebol človek sám, aby sa mal o koho oprieť. ...(celý článok)


23.11.2012
víkendovka

Bohoslovcom nášho kňazského seminára, počas jedného víkendu, je umožnené raz v priebehu jedného semestra zúčastniť sa menšieho ročníkového výletu. My bohoslovci prvého ročníka sme si naplánovali túto "víkendovku" v našej arcidiecéze, lenže vplyvom okolnosti sme zmenili lokalitu a víkend sme strávili v krásnom Tatranskom prostredí v chatovej oblasti Štrby. Piatok v poobedňajších hodinách sme sa celý ročník spolu s naším ročníkovým duktorom a našimi predstavenými vydali na cestu do Tatier na dvoch deväťmiestnych autách. ...(celý článok)


13.11.2012
čajový večer

Pod týmto názvom sa v našom seminári začala séria večerných stretnutí s pozvaným hosťom. Ako prvý v Roku viery k nám zavítal Mons. Peter Holec, súdny vikár košickej arcidiecézy. Oboznámil nás s prácou súdneho vikára, ale hlavne s tým, aký je dôležitý zákon v našom živote. Veľa ľudí totiž zákon vníma ako obmedzenie, ako niečo, „čo sa musí“. Opak je pravdou: zákon je prejavom múdrosti a lásky Boha – Stvoriteľa. Zákon chráni spoločné dobro a garantuje slobodu. „Byť slobodný znamená prijať ohraničenie...“ ...(celý článok)


04.11.2012
slávnosť

4. november je v Cirkvi dňom spomienky sv. Karola Boromejského. Keďže je patrónom nášho seminára, bol to pre nás výnimočný deň oslavy Boha v živote a diele tohto veľkého pastiera duší. Odpustovej slávnostnej sv. omši predsedal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pred sv. omšou požehnal seminaristom 4. ročníka kňazské oblečenie - reverendy, ktorí tak postúpili na ceste „obliekania si Krista“ vo svojich životoch. Službu slávnostného kazateľa prijal rektor spišského seminára Mons. Prof. Jozef Jarab. ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič