adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Ako zomrieť sebe
Michal Škulka
20.03.2013
duchovná obnova

V dňoch 15. – 17. marca sme mali v rámci duchovnej obnovy s otcom Vladimírom Šostákom možnosť zamyslieť sa nad témou obnovy „Ako zomrieť sebe“. Život v Božom kráľovstve je nemožný, ak neumrieme svojmu ja. Jedinou skutočnou transakciou života je vydať sa Ježišovi a úplne mu dôverovať. Lebo, keď nezomrieme sebe, nemáme šancu ako kňazi obstáť v tomto živote. Boh sa ujme len života tých ľudí, v ktorých živote vládne. V poslednej prednáške sme sa zamýšľali nad tajomstvom prijímania. Prijímanie znamená stať sa jedno s Bohom, a tak mu umožni ...(celý článok)


Lektorát
Marián Jaklovský
13.03.2013
slávnosť

Dňa 8. marca 2013 v kostole sv. Antona Paduánskeho o. biskup Stanislav Stolárik predsedajúc slávnosti ustanovil do služby lektora piatich bohoslovcov tretieho ročníka.

Služba lektora úzko súvisí s Božím slovom. Preto sa aj my, novoustanovený lektori, chceme sa usilovať zo dňa na deň stále viac, plnšie a živšie milovať Sväté Písmo, hlbšie ho poznávať a meditovať, aby sme sa stávali dokonalejšími učeníkmi nášho Pána.

...(celý článok)


04.03.2013
víkendovka

určený pre tých, ktorí už absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo už získali maturitu. Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť a objaviť krásu usporiadaného života, preniknutého modlitbou a prácou.

Termín víkendového pobytu:

08. - 10. marca 2013

začiatok: v piatok o 18:00 hod.

Víkendový pobyt v seminári možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, kto ...(celý článok)


Kandidatúra
Tomáš Tupta
26.02.2013
slávnosť

V piatok 22. februára 2013, na Sviatok katedry sv. Petra - apoštola, boli bohoslovci piateho ročníka počas pontifikálnej svätej omše o 16:30, celebrovanej otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, v našom seminárnom kostole, slávnostne predstavení spoločenstvu veriacich ako kandidáti diakonátu a kňazstva. Otec arcibiskup počas svojho príhovoru viackrát pripomenul, že kňaz je ten, kto je poslaný pre druhých, aby im slúžil. Že na to, aby kňaz mohol byť kňazom si nestačí sám, ale potrebuje spoločenstvo. V závere svätej omše oslovil nových kandidátov už ako ...(celý článok)


Zmena života
Dušan Harvilik
18.02.2013
duchovná obnova

Po krásnej púti v Ríme, sme pokračovali duchovnou obnovou s našim exercitátorom, duchovným otcom Vladimírom Šostákom, v dňoch 15. – 17. februára. Témou obnovy bola „Zmena života“ (Gal 5,22-23). Je potrebné niečo zmeniť? O akú zmenu sa to jedná? Táto zmena musí vychádzať z nášho srdca, ktoré zanechá starý spôsob života a otvorí sa novému životu Kristovej lásky. Láska Krista nás naučí odumierať svojim túžbam. Jedine tak budeme schopný prijať a zamilovať si hlavné Božie prikázanie: milovať Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou a ...(celý článok)


18.02.2013
duchovná obnova

V dňoch od 31. januára do 8. februára 2013 sme putovali spolu s našim rektorom, prefektom a emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom do Večného mesta. Sprevádzal nás otec Juraj Jurica, ktorý nám ku každému miestu podal historický výklad a doplnil ho svojimi trefnými myšlienkami a postrehmi. Keďže seminárny kostol je zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu, počas cesty sme sa zastavili v Padove aj v Assisi.

Počas dní v Ríme sme navštívili mnoho miest, medzi ktoré nevyhnutne patria štyri hlavné baziliky. V nedeľu sme sa zúčastnili modlitby Anjel Pána ...(celý článok)


18.02.2013
slávnosť

Naše seminárne spoločenstvo tohto roku oslávilo (22.1.2013) už piate výročie konsekrácie kaplnky. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik. Počas svojej homílie poukázal, že kaplnka je dušou seminára a seminár je dušou diecézy. Taktiež nás poučil, že k atmosfére, ktorú tu vytvárame, prispieva každý z nás. Na záver svätej omše nám udelil svoje biskupské požehnanie a zaželal nám veľa úspechov.

...(celý článok)


18.02.2013
duchovná obnova

Našou prvou duchovnou obnovou tohto roka nás opäť viedol o. Vladimír Šosták. Počas víkendu (18. – 20. 1. 2013) si pre nás pripravil dve prednášky na témy Poznanie vo viere a Viera ako prameň poznania. Pri tejto príležitosti sme mali možnosť zastaviť sa a oddýchnuť si od každodenných povinností, no zároveň sa zahľadieť a hlbšie si uvedomiť prítomnosť Toho, ku ktorému sa usilujeme dostať – k Ježišovi Kristovi. Táto duchovná obnova bola špeciálna tým, že medzi nami sme mohli privítať augustiniána pátra Pavla Benedika – pápežského ...(celý článok)


28.11.2012
čajový večer

Pondelkový večer sa niesol v netradičnom umeleckom duchu. Hosťom večerného posedenia bol zaujímavý manželský pár z Čiech. Výtvarník a evanjelizátor Václav Lamr spolu s manželkou Máriou nám predstavili, ako netradične a možno pre niekoho šokujúco ohlasovať Božie slovo, v dnešnom hlučnom a na informácie presiaknutom globálnom svete. Obaja sú zakladateľmi misijného združenia Christ art, ktoré využíva najmä umeleckú formu k šíreniu kresťanských hodnôt. Vo svojej obsiahlej a veľmi zaujímavej prednáške nám predstavil plagátovú a bilboardovu misiu, ktorá môže osloviť široké vrstvy ľudí v Cirkvi ale aj mimo nej. ...(celý článok)


28.11.2012
čajový večer

Obsahom nášho posedenia bola opäť téma súvisiaca s vierou, „Viera ako vykročenie do neistoty“. Hosťami večera boli manželia Soňa a Kamil Vancákovi. Pani Soňa nám na základe osobných svedectiev priblížila ako Boh konal a koná v jej živote aj v životoch jej blízkych. Hoci ako sama tvrdí nebolo to vždy jednoduché a ľahké, „ale netreba sa báť skočiť do Božej náruče a nechať sa ním viesť aj napriek mnohým ťažkostiam“. Nás seminaristov ako budúcich potenciálnych kňazov povzbudila, aby sme vydávali svedectvo našej viery, aby sme dokázali počúvať iných a nezabudli na to čo je pre nás najdôležitejšie. ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič