adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


12.03.2022

Humanitárne ubytovanie v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa v uplynulom týždni rozrástlo na 60 osôb. Seminár vyčlenil k dispozícií 21 izieb, sedem dvojlôžkových, desať trojlôžkových a štyri sú štvorlôžkové , kde pre všetkých je k dispozícii internetové pripojenie. Vytvorila sa tu komunita, ktorá sa vzájomne podporuje a ak sa nejaké izby uvoľnia, ešte v ten deň sú do večera obsadené, pretože tí čo odchádzajú odporúčajú túto pohostinnosť ďalším utečencov . Bohoslovci sa ako dobrovoľníci výraznou mierou podie ...(celý článok)


05.03.2022

V sobotu 5.marca navštívil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober priestory Kňazského seminára sv. Karola Boromejského, kde za posledných päť dní po úteku z Ukrajiny našlo nocľah už 104 ľudí, predovšetkým mamičiek s deťmi, v týchto chvíľach ich je niečo cez 60. Ľudia priebežne prichádzajú, niektorí zostávajú iba na jednu noc, ale napĺňajú sa aj počty tých, ktorí chcú zostať dlhšie. Seminár vyčlenil 21 dvoj-, troj- a štvorlôžkových izieb. O priebeh prijímania utečencov, ich prevoz, zabezpečenie stravy a prípravu izieb sa stará vicerektor sem ...(celý článok)


02.03.2022
slávnosť

Kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach bol v sobotu, 26. februára 2022 svedkom udalosti, pri ktorej košický pomocný biskup, Mons. Marek Forgáč, ustanovil ôsmich bohoslovcov Košickej arcidiecézy na službu lektorov a akolytov. Deň predtým sa na rovnakom mieste konala slávnosť, pri ktorej rožňavský biskup, Mons. Stanislav Stolárik, ustanovil jedného bohoslovca Rožňavskej diecézy do služby akolytu. Rektor kňazského seminára v úvode sobotnej slávnosti povedal, že napriek ťažkej situácii spojenej s vojnovým konfliktom u našich východných susedov je dnešn ...(celý článok)


27.11.2021
novinky

Cirkevný rok sa končí a my začíname advent, ktorý je prvým obdobím nového liturgického roka. Obdobie adventu nás má najmä duchovne pripraviť na sviatky narodenia Mesiáša. Slovo advent pochádza z latinského slova adventus a znamená príchod. Očakávame druhý Kristov príchod. Advent nám totiž pripomína, že Kristus už raz prišiel, ale príde ešte raz. Príchod Krista sa má, teda diať v našich srdciach. Aj, keď tohto roku nemáme možnosť prísť na svätú omšu, predsa slávme advent s radosťou, pretože o tom je advent. Je o radostnom očakávaní Radosti, Rad ...(celý článok)


16.11.2021
slávnosť

4. November je dňom spomienky na patróna nášho kňazského seminára – sv. Karola Boromejského. V tomto roku sme mohli odpustovú sv. omšu opäť sláviť v seminárnom kostole spolu s veriacimi. Hlavným celebrantom našej slávnosti bol košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Ten vo svojej homílii osobitne povzbudil nás – bohoslovcov, v našom povolaní. Za príklad dobrého pastiera nám dal práve nášho patróna Karola Boromejského, ktorý bez váhania ponúkol celý svoj život do služby Kristovi. Otec arcibiskup pri tejto príležitosti zároveň pred sv. omšou po ...(celý článok)


07.10.2021
novinky

Po všetkých prípravách na príchod pápeža Františka a samotnej jeho návšteve sme sa vybrali, pre nás už na známe miesto, do Prešova k Jezuitom, aj keď na kratšie ako inokedy. Všetci bohoslovci sme sa stíšili a pripravili si svoje srdcia na ticho so samotným Ježišom. Páter Benkovský nám opäť daroval svoj čas, pripravil pre nás zaujímavé body na rozjímanie a povedal nám niečo o samotných duchovných cvičeniach. Duchovne naplnení sme sa po 4 dňoch znova vrátili do seminára, aby sme od nasledujúceho pondelka mohli začať nový akademický rok. Aj touto cest ...(celý článok)


12.06.2021
slávnosť

S vďačnosťou Bohu a radosťou v srdci Vás pozývame na kňazskú vysviacku do Dómu sv. Alžbety v Košiciach, 19. júna 2021 o 10:00. ...(celý článok)


11.06.2021
slávnosť

Srdečne Vás pozývame na diakonskú vysviacku do Dómu sv. Alžbety v Košiciach, 18. júna 2021 o 10:00. ...(celý článok)


20.05.2021
slávnosť

V sobotu 15. mája o 9:30, sa v seminárnom kostole uskutočnila slávnosť, pri ktorej 12 bohoslovci prijali z rúk pomocného košického biskupa Mons. Marka Forgáča ministériá lektorátu a akolytátu. ...(celý článok)


26.04.2021
novinky

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali nám správne odpovede. ...

...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič