adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Odpustová slávnosť sv. Antona Paduánskeho
autor:  Dominik Adamčík
slávnosť
pridané  14.06.2018 16:25

Ako každý rok aj tohto roku sme oslavovali s patrónom nášho kostola Antonom Paduánskym. Odpustová slávnosť pripadla na stredu 13.6. 2018. Svätú omšu celebroval náš emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč .

V príhovore nám hovoril o kazateľskej praxi, ktorou sa svätý Anton vyznačoval. Povzbudil nás, aby sme ako kazatelia nehovorili príliš veľa a hlavne k veci. Pamätná veta: „čím srdce preteká, k tomu jazyk uteká.“

Po svätej omši bola možnosť uctiť si relikviu sv. Antona a tiež tí, ktorí celý rok slúžili a pomáhali v kostole boli pozvaní na slávnostnú večeru.

Svätý Anton Paduánsky, oroduj za nás.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič