adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Piataci na víkendovke
autor:  Dominik Adamčík
víkendovka
pridané  16.11.2018 15:40

Aj my piataci, hoci trochu neskôr, sme vyrazili posledný októbrový víkend na oddychový pobyt do Rožňavskej diecézy, presnejšie do farnosti Brezno. Náš výlet sme začali piatkovou svätou omšou slávenou pri príležitosti výročia konsekrácie kostola. Po nej nasledoval pochod s ružencom v ruke, ktorý organizuje Slovenský dohovor za rodinu proti gender ideológii, ktorá sa k nám snaží dostať cez Istanbulský dohovor. Ohriať sme sa išli do novootvorenej klubovne/kaviarne tu SOM vo farskej budove. Večer sme zakončili prezentáciou nášho seminára medzi mladými, ktorí prišli na modlitbový večer chvál.

V sobotu, aj keď nám počasie neprialo, sme navštívili Bystriansku jaskyňu. Miestny kňazi a tety z farnosti sa o nás, čo sa týka stravy, kráľovsky postarali. Týmto im chceme vysloviť obrovské Pán Boh zaplať.

Poobede, keďže silno pršalo, zvolili sme oddychový režim: niektorí z nás boli pozerať futbal alebo sa prešli na „modernú kalváriu“ – ktorá pozostávala (okrem šliapania do kopca) z rôznych kreatívne stvárnených zastavení krížovej cesty. Výhľad zhora na mesto a okolie bol na nezaplatenie.

Deň Pána sa niesol v duchu služby, rozdelili sme sa na päť svätých omší, aby sme pomohli ako miništranti a vydali svedectvo o seminárnom živote. Po slávnostnom obede sme sa rozlúčili a cestou domov sme sa ešte zastavili v Žakovciach, aby sme si zajazdili na koňoch a videli, ako sa tam žije. Odpočinutí, plní zážitkov a dojmov, sme sa vrátili do seminára. Všetkým dobrodincom, ktorých sme stretli, vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič