adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


PROJEKT NULTÉHO ROČNÍKA
PRE TÝCH, ČO V SEBE CÍTIA POVOLANIE KU KŇAZSKEJ SLUŽBE

Typy a termíny stretnutí v akademickom roku 2022/2023:
Stretnutia prvého kontaktu

určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie. Súčasťou stretnutia je prehliadka priestorov propedeutika (komunita seminaristov v prípravnom roku), priestorov seminára, možnosť stretnutia s predstavenými seminára a seminaristami.

Termín stretnutia prvého kontaktu:

sobota 10. december 2022
začiatok stretnutia – 10:00h.

Kto sa stretnutia nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť aj individuálne stretnutie na dole uvedenej emailovej adrese, alebo telefonicky.

Stretnutie prvého kontaktu možno absolvovať len raz (t.j. len pre tých, ktorí v seminári neboli nikdy, alebo boli len na Deň otvorených dverí).
Prípravné stretnutie

určené pre tých, ktorí už v minulosti absolvovali stretnutie prvého kontaktu a naďalej zvažujú cestu kňazského povolania. Cieľom prípravného stretnutia je hlbšie uvedenie do života v propedeutickom ročníku a v kňazskom seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania, ako aj uvedenie do základných pravidiel duchovného života.

Termíny prípravných stretnutí:

14. január 2023 - začiatok stretnutia o 9:30h.
alebo

Prípravné stretnutie možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď).

Aj tu je možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie.
Víkendový pobyt v Kňazskom seminári

určený pre tých, ktorí už absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo už získali maturitu. Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami v propedeutickom ročníku, ale aj s ostatnými seminaristami, osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť so životom v kňazskom seminári. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v priestoroch propedeutického ročníka a v kňazskom seminári.

Termín víkendového pobytu:

24. - 26. február 2023
začiatok stretnutia – piatok o 18:15h.

Víkendový pobyt v seminári možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď).
Deň otvorených dverí (aktualizujeme)

Podujatie je určené pre všetkých bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Koná sa každoročne na 4. Veľkonočnú nedeľu (Nedeľa Dobrého Pastiera) a je to deň modlitieb za duchovné povolania.

V našom Kňazskom seminári sa program začína svätou omšou v Seminárnom kostole. Po nej seminaristi ponúkajú možnosť skupinovej prehliadky Kňazského seminára. V tento deň môžu návštevníci seminára nazrieť za každé dvere a otvorené sú aj dvere jedálne. Po jednoduchom obede sa v hosťom predstavia seminaristi v moderovanom spoločenskom a kultúrnom pásme. Deň otvorených dverí sa zavŕši slávnostnými vešperami v Seminárnom kostole.


Stretnutia sa začínajú vždy v uvedenú hodinu v budove Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89 (vrátnica Teologickej fakulty). Zodpovedným za prípravu a vedenie Nultého ročníka je prefekt Propedeutika o. Marek Kunder a špirituál Kňazského seminára o. Peter Ceľuch.

Z organizačných dôvodov je žiadúce, aby tí, ktorí sa chcú zúčastniť na týchto stretnutiach (okrem Dňa otvorených dverí) vopred potvrdili svoju účasť na stretnutí e-mailom na adrese:
spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk
O prípadných zmenách kvôli pandemickej situácii budeme včas informovať na tejto stránke, alebo si to pred daným stretnutím môže overiť každý zo záujemcov o stretnutie.

Peter Ceľuch
špirituál kňazského seminára
Marek Kunder
prefekt propedeutického ročníka
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič