adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Veni Sancte 2017
Šimon Škvarko
27.09.2017
slávnosť

Prázdniny sa skončili a nám sa začal nový formačný rok. Po zápise sme sa tak ako každý rok utiahli do Exercičného domu sv. Ignáca z Loyoly v Prešove, kde sme v tichu a modlitbe meditovali nad našim povolaním. Duchovné cvičenia sme mali s pátrom Jánom Benkovským, SJ a trvali od pondelka 11.9.2017 až do soboty 16.9.2017. Po duchovných cvičeniach sme sa vrátili do seminára a v pondelok 25.9.2017 sme začali nový akademicky rok 2017/2018. ...(celý článok)


14.07.2017
aktivitá bohoslovcov

Dnes sa skončila Miništrantská univerzita v našom Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. 36 miništrantov z Košickej arcidiecézy tu strávilo päť dni. Spoznali, nie len kňazský seminár, ale aj Košice a okolie. Celý tento čas boli pre nich pripravené rôzne aktivity. Oboznámili sa, pre nich, s novými vecami, pri ktorých sa mnoho naučili. Aj napriek obavám z nepriaznivého počasia bol to pre chlapcov požehnaný čas. Viacej uvidíte v našom krátkom videu alebo vo fotogalérii. ...(celý článok)


20.05.2017
aktivitá bohoslovcov

Vo februári sme sa celý seminár vydali na púť do Sv. zeme s o. arcibiskupom Bernardom Boberom. Počas toho času, stráveného na miestach kde kedysi žil Ježiš Kristus, sme natočili nejaké video zábery. Z nich sme pripravili krátky zostrih našej púte. Web-link a QR kód, ktorý sme vytvorili pre zhliadnutie videa, sme uverejnili v poslednom vydaní nášho časopisu Boromeo. A teraz by sme ho chceli predstaviť aj vám.

...(celý článok)


20.05.2017
novinky

V poslednom vydaní časopisu Boromeo sme pripravili súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť naši čitatelia. Bolo potrebné vylúštiť osemsmerovku a zaslať nám správnu odpoveď. Zo všetkých doručených odpovedí sme vyžrebovali troch súťažiacich, ktorí od nás obdržia vecné ceny. Súťažiacim blahoželáme a v dohľadnej dobe im doručíme ich výhru.

...(celý článok)


20.05.2017
aktivitá bohoslovcov

Neprešiel dlhý čas a v našej pyramíde na Teologickej fakulte opäť tiekla krv. Deň ako každý iný. Streda ako každá iná. No táto streda, 26. apríl, bola výnimočná.

Každý semester majú možnosť bohoslovci ako aj študenti a vyučujúci na Teologickej fakulte urobiť niečo, čo môže inému človeku zachrániť život. Obyčajná vec a pri tom taká dôležitá. 450 ml - pre niekoho banálne množstvo, pre iného útek z kosy Zubatej. Pre niekoho strata 10 minút, pre iného získanie 5, 10 a možno aj 50 rokov života. Pre niekoho samozrejmosť, pre iného posl ...(celý článok)


DVERE sa čoskoro otvoria
František Bujňák
28.04.2017
aktivitá bohoslovcov

Pozývame teda všetkých ľudí dobrej vôle na Deň otvorených dverí u nás v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach na Hlavnej ulici 91. Tento rok sme sa nechali uniesť staťou so Svätého písma, ktorá opisuje udalosti po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Nachádzame sa na Tiberiadskom mori, kde učeníci šli loviť ryby. Celú noc sa namáhali, ale žiaľ, nič nechytili. Nad ránom sa im zjavil Ježiš a povedal im: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ (Jn 21,6a)

...(celý článok)


11.04.2017
aktivitá bohoslovcov

Aj počas tohtoročných prázdnin Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach organizuje 3. ročník letného tábora pod názvom „Miništrantská univerzita“, ktorý sa bude uskutočňovať v dvoch termínoch a to 3. – 7.7.2017 a 10. - 14.7.2017, na ktorý srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (chlapcov od 10 do 14 rokov).

Miništrantská univerzita sa začína registráciou v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciachv pondelok 03.07.2017 v čase od 12.30h do 15.00h (I.termín) a v pond ...(celý článok)


27.03.2017
novinky

Uverejňujeme druhé video, ktoré si bolo možné pozrieť pomocou QR kódu v našom časopise Boromeo II/2016. Je to rozhovor s pomocným biskupom košickej arcidiecézy Mons. Marekom Forgáčom.

...(celý článok)


Ako deti z Fatimy
Peter Kovalič
27.03.2017
slávnosť

Názov článku vychádza z homílie otca biskupa Stanislava Stolárika, ktorú predniesol pri slávnosti udelenia lektorátu a akolytátu našim rožňavským spolubratom 3.3.2017. Ministérium lektorátu bolo udelené dvom bratom z 3. ročníka – Jánovi Horvátovi z Osušia (farnosť Dolná Strehová) a Petrovi Mankovi z Rožňavy. Ministérium akolytátu bolo udelené nášmu bratovi zo 4. ročníka Štefanovi Balážovi z Rožňavy.

V príhovore ich otec biskup povzbudil, aby nasledovali čnosti troch fatimských detí – Františka, Hyacinty a Lucie. Aj ich príklad ako p ...(celý článok)


27.03.2017
aktivitá bohoslovcov

Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho, naše nohy už stoja v tvojich bránach Jeruzalem“. Ž 122,1-2

Slovami toho žalmu by som opísal radosť, keď som sa dozvedel o našej seminárnej púti na miesta, po ktorých kráčal sám Pán Ježiš. Zároveň týmito slovami začal svoj príhovor aj otec špirituál Ján, v deň nášho odletu do Sv. zeme.

Samotná púť bola pre mňa povzbudením na ceste za Kristom. Snažil som sa prežívať ju s modlitbou na perách. Týždeň v Jeruzaleme priniesol pre mňa viacero silných zážitkov. Pre ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič