adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Akolytát a lektorát
autor:  Tadeáš Jacko
slávnosť
pridané  05.03.2019 20:01

V sobotu 23. februára 2019 sa konala v seminárnom kostole slávnosť udelenia ministérií lektorátu a akolytátu. Štyria bohoslovci tretieho ročníka boli ustanovení do služby lektora a dvaja bohoslovci štvrtého ročníka boli ustanovení do služby akolytu. Tieto ministéria (služby) im udelil biskup Mons. Marek Forgáč. Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v liturgickom zhromaždení čítať Božie slovo. Preto nech číta vo svätej omši a pri iných posvätných obradoch lekcie (ale nie evanjelium). Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať diakonovi aj kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri svätej omši; okrem toho – ako mimoriadny vysluhovateľ – môže dávať v mimoriadnych prípadoch sväté prijímanie (veľký počet veriacich, vysoký vek alebo choroba kňaza). V mimoriadnych okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložil, no nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič