adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


16.05.2016
novinky

Po úspešnom prvom ročníku miništrantského tábora srdečne pozývame miništrantov Košickej Arcidiecézy (žiakov 2. stupňa ZŠ) na druhý ročník letného tábora pod názvom "Miništrantská univerzita". Tábor začína registráciou účastníkov v priestoroch Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach v pondelok 11. 7. 2016 o 15,00 hod. K registrácii je potrebné priniesť vytlačené a vyplnené nasledujúce dokumenty: Prihláška na tábor, Splnomocnenie na tábor a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nájdete pod plagátom a účastnícky poplat ...(celý článok)


Deň otvorený dverí
Jakub Pichoňský
19.04.2016
slávnosť

Ako je dobrým zvykom, aj tohto roku sme na Nedeľu Dobrého pastiera v našom košickom kňazskom seminári dokorán otvorili dvere. Všetko sa začalo slávnostnou svätou omšou o 11.00 hodine, ktorú celebroval pastier našej arcidiecézy Mons. Bernard Bober. Otec arcibiskup sa v homílii osobitne prihovoril nám seminaristom a povzbudil nás, aby sme každý deň budovali živé priateľstvo s Ježišom a nechali sa ním permanentne formovať, lebo jedine priateľstvo s Kristom a životodarná sila jeho prítomnosti nás môžu zachovať pre jeho službu. Na záver homílie otec arcibisku ...(celý článok)


Študentská kvapka krvi
Dominik Adamčík
11.04.2016
aktivitá bohoslovcov

Už druhýkrát v tomto školskom roku Vás pozývame darovať trocha zo svojej vzácnej tekutiny, ktorý môže zachrániť život. ...(celý článok)


Budúci diakoni
Pavol Bujňák
29.02.2016
slávnosť

Otec arcibiskup Bernard Bober sobotu 27.2. 2016 v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho prijal bohoslovcov piateho ročníka medzi kandidátov posvätných stavov diakonátu a kňazstva - Pavol Bujňák, Jozef Fuňak, Lukáš Imrich, Kristián Karch a Dominik Plavnický. V homílii poukázal na samaritánku ktorá okrem toho, že prichádza nabrať vodu zo studne stretá živú studňu a naberá živú vodu – Krista. On napĺňa jej vnútro a dáva jej silu do každodenného života. Otec arcibiskup kandidátov vyzval, aby prijali Krista ako studňu z ktorej môžu čerpať vnúto ...(celý článok)


24.02.2016
slávnosť

Uplynula sobota 20.02.2016 znamenala pre košických bohoslovcov tretieho a štvrtého ročníka ďalší krok ku kňazstvu. Bohoslovcom tretieho ročníka bolo udelené ministérium lektorátu a bohoslovcov štvrtého ročníka bolo udelené ministérium akolytátu. Slávnosti predsedal otec arcibiskup Bernard Bober. V kázni sa prihovoril ku lektorom, ktorým kládol na srdce, aby ich prejav bol zreteľný pri prednášaní Božieho slova, a aby ho hlásali aj svojim životom. Akolytom prízvukoval, aby si našli vždy dostatok času pre chorých, ktorým budú odnášať Eucharistiu ...(celý článok)


22.02.2016
slávnosť

V piatok 19. februára 2016 v seminárnej kaplnke, udelil rožňavský o. biskup Stanislav Stolárik ministérium lektorátu a akolytátu. Ako spomenul, išlo o historickú udalosť, pretože to bolo po prvýkrát, kedy rožňavskí bohoslovci prijímali ministériá v košickom seminári. Lektorát bol udelený jednému bohoslovcovi z tretieho ročníka a akolytát jednému bohoslovcovi zo štvrtého ročníka. Pri tejto sv. omši bol vykonaný aj obrad prijatia medzi kandidátov diakonátu a kňazstva, kde vstúpil bohoslovec z piateho ročníka. Otec biskup vo svojom príhovore vychádzal z ...(celý článok)


22.02.2016

4.2.2016 o 07:15 sa ako každé iné štvrtkové ráno aj toto ráno slnečné lúče odrážali o mozaiku Povolania dvanástich v seminárnej kaplnke sv. Karola Boromejského, no tentoraz sa ňou neniesol mohutný hlas bohoslovcov recitujúcich chválospev Benedictus v latinčine, lež tichý šepot modlitby ranných chvál samostatne sa modliacich seminaristov. Seminaristov, pre ktorých toto zdanlivo všedné ráno nebolo ako ostatné, no nieslo v sebe akési tajomno a veľké očakávanie... Púť do Ríma, púť k hrobom apoštolov, púť k bránam milosrdenstva, púť do večnéh ...(celý článok)


07.11.2015
víkendovka

... to sme si povedali po príchode z prváckej víkendovky. Našu púť víkendoviek sme sa rozhodli začať v malebnej obci Belá nad Cirochou. Táto dedinka sa nachádza blízko Sniny, ktorú sme taktiež navštívili.
Vyrazili sme v piatok po obede a naše kroky hneď putovali do Sniny na mládežnícku sv. omšu. Po nej sme navštívili farské priestory a neskôr sme konečne dorazili na naše dočasné útočisko a to faru v Belej nad Cirochou. Pán farár nás privítal s otvorenou náručou a taktiež aj farníci, ktorý nám prichystali prekvapenie. 
Na druhý ...(celý článok)


Futbalový zápas
Jakub Farkaš
03.11.2015

Na futbalovom ihrisku v Sokoľanoch uskutočnil, tak ako po minulé roky exhibičný zápas medzi „výberom seminára“ a našimi „debutantmi“ za ktorých nastúpili nielen bratia prváci, ale aj bratia z rožňavskej diecézy. Zápas sa niesol v priateľskom duchu, dobrej atmosféry a pekných gólov. Aj bez ohľadu na to, aký bol stav po prvom polčase, že „výber seminára“ vyhrával už 3:0 a bolo už viac-menej rozhodnuté, tak naši bratia „debutanti“ sa nevzdávali a na druhý polčas nastúpili s tým, že idú nepriaznivý výsl ...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič