adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


24.04.2021

Ježišovo podobenstvo o dobrom pastierovi sa na prvé počutie považuje za úplne jasné a mnohí vypínajú pozornosť, keď sa začína čítať. V prípade nás moderných kresťanov vypínaním pozornosti pri počúvaní Božieho slova dochádza k vzniku zaujímavého fenoménu, ktorý dostal pracovný názov „svätá hmla“. A vďaka svätej hmle sa pri rozprávaní o dobrom pastierovi redukuje reč na niekoľko okruhov o tom, aký dobrý pastier je Pán Ježiš, ako máme byť dobré a poslušné ovečky a ako sú (alebo aspoň by mali byť) kňazi dobrými pastiermi. Takto dookola ...(celý článok)


25.03.2021
novinky

V nedeľu 21.marca 2021 si Pán povolal z tohto sveta Jozefa Leščinského, kňaza a profesora biblickej teológie, ktorý veľkou mierou prispel k výchove a vzdelávaniu budúcich kňazov v obnovenom košickom seminári sv. Karola Boromejského. Mal som tú česť byť spolu s ďalšími v prvom ročníku v septembri 1994, keď sme s ním začínali prednášky z úvodu do biblických vied a všetkých nás „naložil do svojho autobusu“, z ktorého sme už do konca štúdia nevystúpili. Patril k najlepším vyučujúcim aj vďaka neopakovateľnému rečníckemu umeniu, slobode, humoru a ...(celý článok)


08.02.2021
novinky

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2021/2022. Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2021 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň tiež treba poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na stránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonn ...(celý článok)


Darovanie krvi
Daniel Dzuriš
04.12.2020
aktivity bohoslovcov

Tento rok nie je kvôli zložitej situácii veľmi bohatý na aktivity. Často rozmýšľame nad tým, čo na nás ešte čaká, čo budeme robiť keď sa stane to a to. Ani v takýchto pohnutých časoch by sme však nemali zabúdať na ľudí, ktorí aj teraz potrebujú našu pomoc (možno viac, ako kedykoľvek predtým). Aj preto sme sa v seminári rozhodli pokračovať v tradícii a vybrali sme sa spoločne darovať krv. Okolnosti nám nedovolili naplánovať akciu „vo veľkom“, no aj šesť ochotných bohoslovcov pomôže viac ako keby neprišiel nikto. Bolo pre nás veľkým povz ...(celý článok)


Diakonská vysviacka
František Bujňák, Tadeáš Jacko
09.06.2020
slávnosť

Drahí príbuzní, milí priatelia.

Máme radosť, že vplyvom zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa zmenšujú aj obmedzenia v kostoloch. Srdečne Vás všetkých pozývame na našu diakonskú vysviacku do Dómu sv. Alžbety v Košiciach, 19.6.2020 o 10:00 hod. Aktuálna kapacita katedrály by mala postačovať. Prosíme Vás o dodržanie platných obmedzení: šachovnicové sedenie, nosenie rúšok a dezinfekcia pri vstupe do chrámu.

V modlitbách spojení
František a Tadeáš

...(celý článok)


29.05.2020
novinky

Milí miništranti, drahí rodičia miništrantov, s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu oznamujeme, že tohtoročná Miništrantská univerzita je ZRUŠENÁ. Ďakujeme vám za vašu priazeň a záujem. Tešíme sa na stretnutie s miništrantmi v budúcnosti. Prajeme vám pokojný a požehnaný čas letných prázdnin. ...(celý článok)


17.03.2020
novinky

Koronavírus síce zavrel brány seminára a bohoslovci odišli na vynútené "vírusové prázdniny", ale prednášky bežia ďalej aj vďaka vynaliezavosti vyučujúcich a možnostiam modernej techniky. Na fotografii môžte vidieť interaktívnu hodinu latinčiny v podaní prodekana pre vedu a výskum SLLic. Andreja Krivdu, PhD. ...(celý článok)


17.03.2020
novinky

Vzhľadom k aktuálnej mimoriadnej situácii sa termín podania prihlášky do kňazského seminára posúva na 30.4.2020. V prípade nejasností, alebo iných otázok píšte na emailovú adresu rektor@kske.sk. ...(celý článok)


02.03.2020
novinky

Podporte Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach svojim dobrovoľným príspevkom na číslo účtu
SK52 0200 0000 0021 8548 0694
Do poznámky uveďte svoje kontaktné údaje + text: MILODAR NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

Ako poďakovanie Vám na vašu adresu zašleme najnovšie CD SANCTUS Scholy Cantorum Cassoviensis.

...(celý článok)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič