adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


SEMINÁR NE/MÁ TALENT
autor:  Ondrej Martinkovič
novinky
pridané  10.05.2022 19:55

Dňa 8. mája 2022 kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach otvoril svoje brány pre verejnosť. V už tradičnom termíne Nedele Dobrého Pastiera sa po dvojročnej pauze opäť konal deň otvorených dverí s podtitulom „Seminár ne/má talent“. Na slávnostnej svätej omši sa okrem farníkov, známych a rodinných príslušníkov bohoslovcov zúčastnili aj viacerí kňazi so svojimi miništrantmi. Rektor seminára. o. Štefan Novotný ich v príhovore povzbudil: „Boh k nám hovorí, pretože nás má veľmi rád, avšak to dôležité je načúvať Jeho hlasu“. Po liturgii čakal na účastníkov chutný guľáš, občerstvenie a prehliadka seminára. K dispozícií bol aj „detský kútik“ pre najmenších, ktorý sa každý rok teší veľkej obľube. Po Korunke k Božiemu Milosrdenstvu nasledoval bohatý kultúrno - zábavný program. „Prostredníctvom humorných scénok a videí sme sa snažili vyvrátiť zidealizované predstavy o dokonalých bohoslovcoch a následne kňazoch“ uvádza jeden zo seminaristov „Chceli sme poukázať na to, že Boh nepozerá na naše talenty, výkon a úspech, ale používa si „to, čo je pre svet slabé, aby zahanbil mocných (1 Kor 1, 27)“. Súčasťou programu bola aj tombola, detské súťaže, vystúpenie Schola Cantorum Cassoviensis a poďakovanie mamkám pri príležitosti Dňa matiek. Celodenný program bol ukončený slávnostnými vešperami v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Záznam z vystúpenia si môžete pozrieť na tomto linku: https://youtu.be/c0XcKoFCzrM


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič