adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Púť do Talianska
autor:  Jaroslav Grocký
novinky
pridané  10.05.2022 19:37

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola dňom, kedy sme začali našu púť do Talianska. A ako inak začať túto púť, ak nie prosbou o Božie požehnanie pri sv. omši. Tú sme slávili v našej seminárnej kaplnke už o 5:00 ráno a po sv. omši sme sa vybrali k autobusu a začali sme naše dlhé putovanie. Počas cesty sme mali viacero oddychových zastávok, v autobuse sa striedali chvíle spánku s chvíľami naplnenými spevom a hrou na akordeón. Nechýbala ani modlitba sv. ruženca či liturgie hodín. Našou prvou pútnickou destináciou sa stali Benátky. Po ubytovaní v campingu Serenissima sme sa poniektorí vybrali na prehliadku večerných Benátok. Večerné mesto na vode, odpočívajúce gondoly v kontraste s neodpočívajúcimi reštauráciami - malo to svoje čaro. Na druhý deň sme sa do mesta vybrali už všetci. Počasie nám prialo, navštívili sme Baziliku sv. Marka, urobili krásne fotografie na pamiatku, nakúpili suveníry pre svojich blízkych a vrátili sme sa k autobusu na naše ďalšie putovanie. Nasledujúca zastávka - Loreto. Loreto je snáď najvýznamnejšie mariánske pútnické miesto v Taliansku. Po príchode sme mali sv. omšu a prehliadku loretskej baziliky. Navštívili sme domček Panny Márie, ktorý bol podľa tradície prenesený z Nazaretu do Talianska. Každý si našiel čas na modlitbu a stíšenie sa. V utorkové ráno sme sa výdatne naraňajkovali a vydali sa na cestu do San Giovanni Rotondo - mesta pátra Pia. Dlhú cestu autobusom sme si skrátili sledovaním dokumentu o eucharistických zázrakoch v Taliansku. Po príchode do San Giovanni Rotondo nás čakala prehliadka celého komplexu budov a priľahlého areálu. Navštívili sme hrob pátra Pia a vyprosovali sme si pri ňom milosť byť raz dobrými spovedníkmi. V kostole, kde slávil sv. omše páter Pio, sme mali spoločnú sv. omšu, po ktorej bol čas a priestor na súkromnú modlitbu, prechádzku po areáli či opäť nákup nejakých tých suvenírov a pamiatok. Po odchode zo San Giovanni Rotondo sme sa vybrali do našej ďalšej pútnickej destinácie - na Monte Sant'Angelo. Po príchode sme sa ubytovali a vzápätí na nás čakala veľmi chutná večera a atmosféra bola naozaj fantastická. Stretli sme sa tam so skupinou pútnikov z Poľska, ktorí boli veľmi spevaví. Raz zaspievali oni nám, potom my im a zaspievali sme si aj spoločne pre obe krajiny známu pieseň Bárka. Ráno nás čakala sv. omša v jaskyni v Sanktuáriu sv. Michala archanjela - atmosféra tam bola skutočne tajomná a krásna, zvýraznená spevom našich veľkonočných piesní z JKS. Po sv. omši sme si pozreli peknú vyhliadku s výhľadom na more a pobrali sme sa do našej ďalšej destinácie - opátstva Monte Cassino. Ide o kláštor benediktínov, ktorý v roku 529 založil sv. Benedikt z Nursie. Je to hlavný kláštor všetkých benediktínov a je považovaný za jedno z najvýznamnejších duchovných centier stredoveku. V monumentálnej bazilike na Monte Cassino je pochovaný sv. Benedikt a jeho sestra, sv. Školastika. Navštívili sme miesto, kde sú pochovaní a venovali čas tichej modlitbe. Tiež sme tam mali prehliadku celého komplexu budov, kde žil a pôsobil sv. Benedikt. Múzeom nás sprevádzala milá poľská sprievodkyňa. Múzeum bolo skutočne nádherné, exponáty fascinujúce, odišli sme duchovne a kultúrne veľmi obohatení. Po odchode z Monte Cassino sme sa vybrali tam, kam vedú všetky cesty - do Ríma. Tam nás po dlhej ceste čakala večera a na záver dňa sme ešte navštívili slovenské pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde nám jeho rektor, o. Pavol Zvara, porozprával niečo z histórie tohto kolégia. Po návrate na ubytovanie v Dome sv. Jána Pavla II. sme sa pobrali spať a ráno nás čakalo putovanie Rímom, kde nás už sprevádzal o. Juraj Jurica.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič